Foreningen

Om Foreningen

Foreningen Skyggedalen er en dansk rollespilsforening med base i Thy, men breder sig ud over de nærliggende kommuner fra Fjerritslev til Skive.

Foreningen blev stiftet d. 26. december 2020 med det formål, at drive folkeoplysende arbejde ved udbredelse af kendskabet til rollespil, samt nært beslægtede aktiviteter for at forbedre rollespilskulturens vilkår i Thy og omegn.
Derudover arbejder foreningen på, at give børn og unge mulighed for kammeratlig samvær i deres fritid, så medlemmerne med udgangspunkt i rollespillet kan udvikle sig til kreative og sociale individer, som gennem samarbejde tager initiativ og udviser ansvarsfølelse. Dette ved at udvikle deres interesse for den danske kulturarv og give dem en forståelse for andre mennesker og kulturer og derved styrke deres empati, refleksion og indlevelse.
Foreningen arbejder på, gennem rollespil, at styrke børn og unges evne og lyst til at deltage i det forpligtende fællesskab og dermed tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Skyggedalen er en demokratisk funderet, folkeoplysende forening, som modtager tilskud fra Thisted kommune. Således afholdes der hvert år en Generalforsamling hvor klubbens bestyrelse vælges fordet næste år, og budgettet vedtages.

Om vores aktiviteter

Aktiviteterne i foreningen spænder bredt, men fælles for alle aktiviteterne er at rollespil er omdrejningspunktet hvad enten det er live rollespil, et foredrag eller en hyggetur.

Foreningens aktiviteter afholdes den 3. hele weekend hver måned. Det vil sige at den første i måneden skal være en fredag.
Hver ulige måned afholdes foreningens live-rollespilskampagne “Skyggedalen” og i de lige måneder afholdes der andre typer arrangementer, så som:
workshops, foredrag, kurser, events, mindre live arrangementer og hyggearrangementer og ture rundt i hele landet.

Om rollespil

Rollespil er både sjovt, sundt, og lærerigt, idet man har mulighed for at komme ud og bruge kroppen, samtidigt med, at man udfordre sig selv i at udfolde sig i andre roller. Man får nye sociale forhold, og oplever måske en anden side af sig selv, som man ikke vidste at man havde. Rollespil stimulere både indlæring, sociale forhold, og kendskabet til en selv, men rollespil er også lærerig både i forhold til kreativitet og indlæring.
Rollespil handler nemlig om at lege, og gennem legen om at blive bedre til at forstå og begejstres over hinanden. Hvad enten det er rum-pirater, orker, vampyrer, troldmænd eller en almindelig skole-elev det handler om, så er det det at have det sjov der er målet.

Rollespil går ud på, at man forestiller sig at være en anden person i en eller anden historie, der kan foregå i fantasien. Et rollespil adskiller sig fra et skuespil ved, at det ikke er til skue. Det forstyrrer rollespillet hvis en eller flere personer under et rollespil ikke deltager, og altså bryder den illusion som spillerne har. I et rollespil er der altså per definition ingen tilskuere, men kun medvirkende, der har en mere eller mindre aktiv ‘rolle’. Derudover adskiller rollespillet sig også fra skuespillet ved, at rollespillet ofte har et meget stort element af improvisation over sig, selv om en vis del sagtens kan være fastlagt. Den del af rollespillet der er fastlagt, er oftest planlagt af spillederen eller arrangørerne (også kaldet en Game Master), som igennem rollespillet vil fortælle en historie eller fremprovokere nogen følelser hos spilleren, for at give dem en oplevelse.

Rollespil i vores forening

I vores rollespil har vi altid nogle pædagogiske overvejelser, som er grundlæggende for den måden vi opbygger spillet på.

 • Indgangsbarrieren skal være lav, så alle kan være med. Bl.a. sørger vi altid for låneudstyr og introduktion til nye.
 • Det skal være sjovt, også når det er alvor. Selv når vi fx laver et barskt fangelejr-rollespil er der altid humoristiske sider.
 • For at mestre spillet skal man mestre virkeligheden. Vi bruger altid korte, simple og letforståelige regelsæt.
 • Vi bruger altid erfarne voksne rollespillere til at styre legen, så ingen bliver glemt og alle har det sjovt.
 • Det skal vise de unge, at rollespilsgenre spænder bredt og vi lægger vægt på at vise alternativer til fantasygenren.
 • De unge skal behandles med afslappet tolerance. Der skal være plads til at lave dumme ting og eksperimentere.
 • Alle er velkomne både i og uden for rollespilsmiljøet. Vores ungdomsrollespil er ikke kun for erfarne rollespillere.
 • Diskussioner om rollespil er et must. Der skal opfordres til debat, så de unge kan lære noget nyt og får lov at blive hørt.
 • Det skal være nemt at arrangere noget selv i foreningen og foreningens ressourcer er altid til rådighed.
 • Der må gerne tages chancer. Nogle gange slår ting fejl. Det er der plads til.
 • Der bakkes op om projekter fra intern side. Der bliver lagt vægt på at rose dem, der arrangerer.
 • Vidensdeling er en selvfølge. Der findes meget ekspertise internt som man kan trække på.
 • Alle behøver ikke være med. Det er ok at lave niché-projekter for en snæver deltagergruppe.