Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og drives i overensstemmelse med
vedtægterne, forenings formål og politiker, samt de på generalforsamlingen besluttede tiltag.

Bestyrelsesposterne

Formanden

Formanden er foreningens billede til omverdenen, men i praksis har denne ikke mere at sige en de andre bestyrelsesmedlemmer. Formanden skal tegne foreningen ud af til og han er foreningens primære kontakt person, med mindre der er en anden ansvarshavende.

Formanden skal deltage i så mange af Skyggedalens’s arrangementer som muligt, for at vise støtte omkring de forskellige arrangementer.

Praktiske Opgaver

  • Indkaldelse til møder
  • Sende information ud
  • Kontaktperson – eksternt

Næstformanden

Næstformanden skal varetage formandens arbejde, hvis denne er forhindret heri.

Næstformanden kan sendes ud i formandens sted, som repræsentant for formanden.
Hvis formand går af tiltræder næstformand i dennes sted indtil næste generalforsamling hvis denne opfylder kravene jf. foreningens vedtægter.

Praktiske Opgaver

  • Oplæg til dagsordner
  • Kontaktperson – internt

Kassereren

Kassereren skal varetage foreningens økonomiske del og sørge for orden i foreningens regnskaber. Kassereren står for udbetaling samt at modtage penge på vegne af foreningen.

Kassereren står som den bank/webbank ansvarlige og det er denne som holder foreningens hævekort, betalingsudstyr samt en evt. pengekasse.

Praktiske Opgaver

  • Regnskabsføring
  • Håndtering af div. pengesager
  • Medlemsansvarlig
  • Indsamling af børneattester

Suppleant

Suppleanterne skal træde ind i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at møde op. De skal gå ind på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og har den stemme som de træder ind for.

De skal ikke nødvendigvis varetage det medlems de træder ind for’s interesser, men foreningen som helhed efter deres egen bedste overbevisning. De må gerne møde op til bestyrelsesmøder, men medmindre de er der i stedet for et andet bestyrelsesmedlem har de ikke stemmeret.

Intern revisor

Den interne revisor skal inden generalforsamlingen kontrollere kassererens regnskab og sætte sin godkendelse hvis regnskabet stemmer. Den interne revisor kan til enhver tid forlange samtlige bilag og dokumentationen for kasse-, bank-, og girobeholdningen forevist. Det anses for god skik at den interne revisor laver mindst et uanmeldt besøg ved kasserer.